Oraveda je kompanija kojoj je cilj modernim metodama treninga i tretmana tijela omogućiti klijentima kvalitetne životne rezultate na području zdravlja, karijere, veza i životne vizije. Naši klijenti su kako individualni, tako i korporacije. Iako su možda korporativni klijenti više usmjereni na postizanje efekata koji će direktno koristiti kompaniji kao što su veća motiviranost, bolja koncentracija i usmjerenost zaposlenih projektima kompanije, našim programima se povećava zadovoljstvo vlastitim životom i emotivna ravnoteža što dalje dovodi do sretnijeg, a samim time i uspješnijeg čovjeka.


Mirko Vragović, voditelj relaksacije

Zdravlje, uspješna karijera i odnosi nisu međusobni kompromisi. Svatko može postići prirodnu ravnotežu i opuštenost, čak i u modernom načinu života užurbanosti i stresa. Stručnost i znanje koje ćete dobiti kroz našu metodu “Prirodne relaksacije” jamče jednostavnost i brzinu rezultata, a što su prepoznali naši brojni klijenti i tvrtke. Zato nam se obratite s punim povjerenjem i dođite u naš Centar za relaksaciju ORAVEDA . Odabrat ćemo uslugu po pravoj mjeri za vas.